Rada Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Polkowska

tel: 504 217 812

e-mail: ewa-polkowska@o2.pl