Kadra

Kadra

Bieżący nadzór nad pracą personelu sprawuje dyrektor – mgr Elżbieta Paczóska

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • 11 wykwalifikowanych nauczycielek  zatrudnionych na pełny etat  i 4 na niepełny. Cztery nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, dwie stopień nauczyciela mianowanego, pięć stopień nauczyciela kontraktowego.
 •  Nauczyciele specjaliści:

  Logopeda: mgr Daria K.-H.

  Terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Agata K.-K. Edyta Cz.

  Psycholog: mgr Joanna S.

  Nauczyciel usprawniania ruchowego: mgr Aleksandra Z.

  Terapeuta pedagogiczny: mgr Iwona G., Agata Z.

 • oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy: intendentka, główna księgowa, pomoce nauczyciela, kucharka oraz dwie pomoce kucharki, konserwator.

 

Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego wszystkie zatrudnione nauczycielki, pedagodzy wspierający i specjaliści aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Nauczycielki pracują w poszczególnych grupach w systemie zmianowym: 6:30–12:00 i 12:00–17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21