Opłaty
NUMERY KONT BANKOWYCH NA, KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT

 

WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTA:

ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

64 1050 1953 1000 0023 4841 0826  

 ZA ŻYWIENIE DZIECKA

96 1050 1953 1000 0023 5335 6765

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty są naliczane zgodnie z:
  • Art. 12 Ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013, poz. 827)
  • uchwałą nr VII/136/11 Rady Miasta Siedlce z dnia 29.04.2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce
  • zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora MP 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki.
Opłacie podlegają:
  1. świadczenia opiekuńczo–wychowawcze w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego
  2. żywienie dzieci: 7,00 zł stawka dzienna od 01.11.2021r.
  3. dobrowolna składka na rzecz Rady Rodziców – 70,00 zł miesięcznie od dziecka. Wpłaty dokonujemy na nr konta 06 9221  0000 0048 5966 3000 0010.

Opłaty wnosimy do 10 każdego miesiąca.