Wyniki rekrutacji

9 kwiecień, 2021
Szanowni Państwo,
 
lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym została upubliczniona 9.04.2021r. o godz. 8.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do Miejskiego Przedszkola Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w terminie do 16.04.2021r. do godz. 15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Skan potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy przesłać na adres przedszkola: przedszkole21@wp.pl lub dostarczyć osobiście.
 
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej