ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
 
Przesyłam kolejną lekcję tańca
 
 
Pozdrawiam Pani Małgosia

Oferujemy zajęcia z zakresu:

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dzieciom posiadającym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, terapii ruchowej i terapii sensorycznej. Są to zajęcia indywidualne prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym opracowanym przez zespół specjalistów.

  • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej3latki układanie figur

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane są w formie zajęć specjalistycznych mających na celu rozwijanie uzdolnień dzieci lub korektę istniejących zaburzeń rozwoju. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta i terapeutę integracji sensorycznej. Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej tworzy się dla dziecka:
– posiadającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– na podstawie informacji nauczyciela stwierdzającego, że dziecko wymaga takich zajęć.

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ LWA WYGODZKIEGO

Program „Klucz do uczenia się” to 12 modułów tematycznych dla dzieci w wieku 3 – 6 lat z podziałem na dwa etapy nauczania. Program rozwija u dzieci wszystkie niezbędne umiejętności, aby odnieść sukces w szkole jak i w dorosłym życiu.

Pierwszy etap „Gąsienice”
1. Program literacki
2. Konstrukcje
3. Ruch ekspresyjny
4. Gry rozwijające
5. Kreatywne modelowanie
6. Od bazgrania do pisania
7. Matematyka sensoryczna 1, 2
8. Ty, ja, świat

 
Drugi etap „Motyle”:
1. Wizualno – przestrzenny
2. Program literacki
3. Konstrukcje
4. Ruch ekspresyjny
5. Gry rozwijające
6. Kreatywne modelowanie
7. Od bazgrania do pisania
8. Matematyka
9. Logika
10. Program badawczy

Program oferuje dzieciom możliwość uczenia się o sobie jako istocie społecznej, fizycznej, emocjonalnej. Uczy  o świecie przyrody i materii, istotach żywych i przedmiotach nieożywionych oraz o relacjach między ludźmi. „Klucz do uczenia się” pomaga dzieciom w rozwinięciu  wiedzy i zrozumienia. Jednocześnie celowo i systematycznie włącza kluczowe procesy poznawcze obejmujące symbolizację, modelowanie analizę logiczną i kreatywną ekspresję, które są potrzebne  do rozwijania zdolności poznawczych.

METODA WPROWADZANIA W ŚWIAT PISMA IRENY MAJCHRZAK
Źródłem inspiracji dla Ireny Majchrzak przy opracowywaniu metody były idee i wskazówki Marii Montessori. Swoją propozycję dydaktyczną nazwała „Ścianą pełną liter”. Jest to system wizualnych ćwiczeń wiodących dziecko od rozpoznawania swojego imienia do umiejętności czytania.
 
Metoda obejmuje pięć etapów:
  1. Imiona: Zaczynamy od wręczenia wizytówki z imieniem każdemu dziecku. Jest to magiczny gest wprowadzający dziecko w świat pisma. Nauczyciel w obecności dziecka pisze jego imię. Odbywają się także ćwiczenia wyodrębniania liter własnego imienia i odszukiwania ich na „Ścianie liter”.
  2. Litery: Prezentacja alfabetu. Następuje prezentacja liter alfabetu. Każda litera powinna być opisana zarówno ze względu na kształt jak i brzmienie. Prezentacja liter połączona jest z grą w „loteryjkę”. Dzieci umieszczają znak przy każdej kolejnej literze, którą odnalazły w swoim imieniu.
  3. „Targ liter”. Dziecko otrzymuje kopertę zawierającą kartoniki z literami jego imienia. Dziecko układa swoje imię, szuka ukrytych słów w imieniu. Aby tworzyć inne wyrazy musi zdobywać litery. Odbywa się to drogą wymiany.
  4. Gra w sylaby: Dzieci  otrzymują kartki z sylabami. Z otrzymanych sylab starają się utworzyć wyrazy.
  5. Nazywanie świata: Ćwiczenia polegają na przyporządkowywaniu nazwy do rzeczy, które znajdują się wokół nas. Od układanek wyrazowo – obrazkowych przechodzimy do bardziej skomplikowanych tekstów.
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul  Dennison jest metodą wspierającą naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonijne  funkcjonowanie, Ćwiczenia składają się z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych do rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom wszystkie czynności mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.
 
Ćwiczenia podzielone są na grupy:
– ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej – przygotowują do pisania, czytania i innych umiejętności wymagających sprawności motoryki małej oraz do aktywności wymagającej  koordynacji ruchów dużej motoryki
– ćwiczenia wydłużające – pomagają rozluźnić napięcia
– ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę – pomagają odtworzyć połączenia nerwowe pomiędzy ciałem a mózgiem.
 

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21